16 november 2021

Vi är på väg att förlora kampen mot kriminaliteten!

Vi är på väg att förlora kampen mot kriminaliteten!

INSÄNDARE Älskade polistalesmannen Ewa-Gun Westford i Skåne gick i pension och gjorde en slutsummering hos Tilde i TV4:s program Efter Fem. Efter glimtar från hennes polisliv fick hon frågan hur hon ser på gängkriminaliteten. Svaret blev häpnadsväckande: "Vi är på väg att förlora!" Huvudskälet är att juridiken spårat ur.


Detta är en INSÄNDARE. En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för.


Det är precis vad jag försökt att säga sedan 2018 utan någon respons alls. Det är omöjligt att få fram kritiken mot domstolarna därför att Regeringsformen förbjuder myndigheter att lägga sig i domstolars verksamhet. Man anför Polen och Ungern som skräckexempel. Därför kritiserar inte heller Polisförbundet eller Polisledningen domstolarna och det är fullständigt förödande. Politikerna är väl medvetna om detta och det är skrämmande att INGEN vågar ta upp det problemet. Jag anser att det är huvudorsaken till att gängkrigen blivit närmast "straffria". Gärningsmännen till morden fälls istället i bästa fall för lindrigare brott och man använder unga gärningsmän som får korta straff.

Frågan har ställts varför Sverige skiljer ut sig från andra länder i vår omvärld då det gäller gängkrigen. Istället för att inse att flera poliser inte hjälper har politikerna nu kommit med förslag om kronvittnen, anonyma vittnen, telefonavlyssning, digital avlyssning och husrannsakan utan misstankar mot hela familjer. Hur är det möjligt att det demokratiska Sverige som varit frihetens förebild nu sätter den personliga integriteten helt åt sidan och riskerar att bli en diktatur där staten har fullständig kontroll på allt?

Svaret på samhällets upplösning med kriminalitet och laglöshet har blivit absurd kontroll av vanliga människors leverne genom digitalisering, trafikreglering, hastighetsbestämmelser, vinterdäck, säkerhetsbälten, mobilförbud vid ratten, kasta fimpar och nedskräpning, hat och hot på sociala medier, väktare, lås, kameror och larm, bedrägerier mot välfärdssystemen.

Teologen och kyrkohistorikern Joel Halldorf förklarar att genom historien har kristna värden utgjort fundamentet i det västerländska samhällsbygget. Kristendomen har en unik betydelse för samhällsmoralen. 10 Guds bud är skarpare än all annan lagstiftning. Följden har blivit att människorna istället lever efter sina egna lagar och har liksom invandrarna bildat släktklaner. Politiken har förlorat greppet och är en parodi.

På frågan hur vi skall få stopp på skjutningarna har även våra ledande kriminologer sedan 40 år med Jerzy Sarnecki i spetsen medgett att det viktigaste inte är straffens längd utan att man klarar upp brotten. Det är där Sverige skiljer ut sig genom att knappt någon bevisning längre räcker för att fälla för gängmorden. Det gör den i de länder som har väldigt få gängskjutningar. Danmark är ett bra exempel. Biträdande Rikspolischefen Johan Olsson nämnde inte ett ord om domstolarna i lördagsintervjun i SR. Det är inte klokt att vi fortfarande har en Rättegångsbalk från 1948 fastän samhället genomgått dramatiska förändringar. Domstolarna och försvararna kräver i princip datumstämpling på teknisk bevisning, att inte fälla för brott ”gemensamt och i samförstånd” utan man måste bevisa vem som hållit i vapnet. Det har fått totalt genomslag hos domstolarna som söker efter skäl att fria istället för att söka sanningen. Westford slog huvudet på spiken !

Man kan konstatera att grunderna för hela rättsskipningen är absurt föråldrade och konstruerade för ett helt annat och harmoniskt samhälle.

Det har fått dessa förödande konsekvenser.

Beröringsskräcken beträffande domstolarna grundar sig i förhållandena i framför allt Polen, Ungern och i diktaturer.

Beslutsfattare vill inte medge att Riksdag och Regering nu har stora problem med Energipolitiken, Kärnkraften, Cementa, LKAB, gruvbrytning, skog och natur där man på något sätt måste komma förbi laghindren för att samhället skall fungera.

Då är det dags att inse att domstolarnas bevisvärdering måste bli rimlig så att våra grövsta brottslingar kan lagföras.

Sedan kommer människornas förtroende tillbaka och man vågar vittna!

Kan man överhuvudtaget förändra domstolarnas bevisvärdering i ett demokratiskt Sverige ?

Bild
Anders Bergstedt


Anders Bergstedt
Pensionerad kriminalpolis, numera samhällsdebattör
     


Se klippet med Ewa-Gun  Westford i TV4 Efter Fem