24 juni 2021

Viktig dom om alternativ skyddsutrustning

Viktig dom om alternativ skyddsutrustning

Polismyndigheten ansåg att skyddsmask 90 gav ett fullvärdigt skydd och har endast delvis tillhandahållit alternativ skyddsutrustning. Å andra sidan vill skyddsorganisationen och Arbetsmiljöverket att fler medarbetare ska ha tillgång tillalternativa skydd. Nu har förvaltningsrätten i Jönköping dömt i frågan.

Arbetsmiljöverket beslutade den 8 april 2021 om ett sk föreläggande belagt med vite(100 000kr) för Polismyndigheten i region Väst. I föreläggandet anges att de angivna åtgärderna ska vara genomförda senast den 30 juni 2021 och kan kortfattat summeras: "Ni ska se till att arbetstagarna även har tillgång till * annan skyddsutrustning som alternativ till skyddsmask 90 vid de arbetsmoment ni bedömt kräver utrustning för att skydda arbetstagarna mot SARSCoV-2."

Frågan om skyddsutrustning har drivits av polisens huvudskyddsombud i region Väst.

Polismyndigheten överklagade Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Vikten av att skriva tillbud
I dom från 18 juni 2021 har förvaltningsrätten i Jönköping meddelat att rätten avslår Polismyndighetens överklagan.

I domen konstaterar rätten bl a att Arbetsmiljöverkets uppfattning bekräftats av tillbudsrapporterna samt

"...att avsaknad av alternativ till skyddsmask 90 inte bara strider mot föreskrifterna utan också medför risk för att skyddsutrustning inte används överhuvudtaget."

"Enligt förvaltningsrättens bedömning är kraven som har ställts motiverade och proportionerliga."

"Vad Polismyndigheten framfört samt det som i övrigt framkommit ger alltså inte anledning att göra någon annan bedömning än den Arbetsmiljöverket gjort i sitt beslut. Överklagandet ska därmed avslås."

Domen ger nationell vägledning
Patrik Danielsson, är nationellt huvudskyddsombud på Polisförbundet:
- Detta är en mycket viktig och vägledande dom i Förvaltningsrätten om skyddsutrustning för våra kollegor. Arbetsgivaren kommer inte att överklaga domen utan förhålla sig till den.

Patrik har också ställt krav om att arbetsgivaren omgående ska kommunicera ut domutslaget till arbetsmiljöansvariga chefer och påtalar att domen ger nationell vägledning.