Martina Perzanowska förhandlingschef PF 2021
26 januari 2022

3 snabba frågor om pågående förhandling

3 snabba frågor om pågående förhandling

Martina Perzanowska, Polisförbundets förhandlingschef, svarar på tre snabba frågor om förhandlingarna.

Finns något nytt att berätta om förhandlingarna?
− Vi har inget beslut vi kan kommunicera än och vi återkommer så snart det finns. Det lilla vi kan säga är att vi för samtal både med Polismyndigheten och internt inom förbundet.

Hur förs dialogen inom Polisförbundet?
− Vi har regelbundna avrapporteringar om förhandlingarna både för förbundsstyrelsen och för förbundsregionerna. I torsdags hade vi även en nätverksträff för de förhandlingsansvariga i alla förbundsregioner.

Vilka frågor diskuterades?
− Vi har planerat för att komma i gång med revisionsförhandlingar på regional nivå, men strax före jul gick Polismyndigheten ut med ensidig information runt deras syn på hur de regionala förhandlingarna skulle föras. Det väckte många frågor som vi har behövt hantera innan vi tar nästa steg.

Källa: Polisförbundet