Arbetsdomstolen AD ad
31 mars 2022

AD dom: Polisers bisyssla godkänns

AD dom: Polisers bisyssla godkänns

Två poliser som sitter i styrelsen för svenska fotbollslandslagets supporterklubb Camp Sweden får detta godkänt som bisyssla efter en dom i Arbetsdomstolen (AD). Men Polismyndigheten sa nej eftersom det fanns beröringspunkter - vilket AD håller med om - men utifrån ett helt annat perspektiv...

Polismyndigheten ville inte godkänna bisysslan med hänvisning till att det fanns beröringspunkter mellan Camp Swedens och polisens verksamhet.

Bland annat söker Camp Sweden tillstånd hos polisen för sina samlingar vid vilka polisen kan vara närvarande vid. Förtroendet för polisverksamheten kunde ta skada av engagemanget i supporterförningen ansåg Polismyndigheten.

AD anser emellertid att risken för förtoendeskada är ringa särskilt som Camp Sweden bedriver ett arbete mot ordningsstörningar i samverkan med polisen och det är osannolikt att de två poliserna skulle behöva tjänstgöra vid en fotbollslandskamp. Snarare är det positivt att ansvarsfulla personer engagerar sig i supporterföreningen.

Polisernas bisyssla ska därmed inte vara otillåten enligt lagen om offentlig anställning slår Arbetsdomstolen fast.

Lagrum: 7 c § LOA

Avgörandedatum: 2022-03-30

Källa: JUNO

Fotnot: Av domen framgår det att Polisförbundet drivit ärendet till AD å polisernas/medlemmarnas vägnar. Polismyndigheten ådöms att ersätta Polisförbundets rättegångskostnader med närmare 100 000:-. Det är värt att påpeka, att som enskild anställd har man att stämma arbetsgivaren till tingsrätten vid tvist om anställningsförhållanden. En dom där får sedan överklagas till AD. Det kan bli extremt kostbart, vem har råd att lägga hundratusentals kronor för att få sin rätt - ofta i två instanser?

En fackförening kan dock stämma direkt till AD, och står då även kostnaden vid eventuell förlorad tvist. Det är en del av det rättsliga skydd som medlemmarna har hos Polisförbundet, som är en frekvent part hos AD. Ibland vinns tvister och rättsläget klargörs, ibland drivs tvister för att medlemmar ska få sina rättigheter prövade, om det finns hopp. Det finns kunniga jurister på Polisförbundet som ägnar en god del av sin arbetstid just för att tillvarata polisernas rättigheter.

Det känns tryggt!