hd högsta domstolen

Ange dig själv = 30 % straffrabatt

Ange dig själv = upp till 30 % straffrabatt

Högsta domstolen senaste dom tydliggör den nivå av strafflindring som kan förväntas för den som berättar om brott man själv deltagit i. 

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin välkomnar den tydligare vägledning som Högsta domstolens utslag ger.

- Förhoppningsvis väljer fler att berätta istället för att tiga när man ser en möjlighet att få en strafflindring på sitt fängelsestraff, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin men betonar att det aldrig kan utlovas vilken nivå av strafflindring man kan få.

Högsta domstolens utslag gäller två män från Södertälje/Stockholm som efter att ha berättat för polisen om de brott de tvingats utföra ... fått sina fängelsestraff sänkta.

 

Läs Högsta domstolens pressmeddelande 28 dec 2022 
"Fängelsestraffets längd vid grov narkotikabrottslighet och grovt vapenbrott sänktes från sex till fyra år eftersom de uppgifter om egen brottslighet som lämnats hade avgörande betydelse för utredningens genomförande, för att det kunde säkras bevisning och för att det över huvud taget inleddes en förundersökning."