polisförbundet försäkring
20 april 2022

Anmäl skada - nyttja skyddet ditt medlemskap ger

Anmäl skada - nyttja skyddet ditt medlemskap ger

Med anledning av påskhelgens upplopp på flera platser runtom i landet påminner vi våra medlemmar om vikten att anmäla tillbud och arbetsskada LIKSOM vikten av anmälan till Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring - som också innefattar olycka som inträffat under arbetstid. Anmäl även om du i dagsläget är osäker på om olycksfallet leder till bestående men (skador/ärr). 

Polisyrket är utsatt för olika risker - tack och lov är det sällan utsattheten är så extrema som den gångna påskhelgen: stenkastning mot polis, bilbränder... -  där 26 poliser skadades och 20 polisfordon skadades eller förstördes.

Händelser som åklagaren i Norrköping beskrivit som en "krigszon".

Oavsett vad som händer finns vår skyddsorganisation på plats för att stödja och hjälpa - liksom våra försäkringar.

Vi rekommenderar att DU

  1. anmäler arbetsskadan till arbetsgivaren och AFA Försäkring (tillbud/arbetsskada)
  2. OCKSÅ så snart som möjligt anmäler skadan till den obligatoriska olycksfallsförsäkringen via Polisförbundet Försäkring.

Detta gäller även om DU i dagsläget är osäker på om olycksfallet i slutändan leder till några bestående skador eller ärr.

Arbetsskadeförsäkringen ska i första hand ersätta kostnader i samband med ett olycksfall under arbetstid.

[Obs under april pågår en kampanj gällande sjukinvaliditetsförsäkring som erbjuds medlemmar under 60 år]