lo tco rättsskydd
7 november 2022

Arbetsrätt - utbildning för förtroendevalda

Arbetsrätt - utbildning för förtroendevalda

Som förtroendevalda förväntas vi svara på många frågor t ex om medlemmars arbetsrätt dvs vad som gäller vid verksamhetsförändringar, omställning och arbetsbrist med mera. Här kan du fördjupa din kunskap. SKYNDA att anmäla dig till TCO utbildning 29 november.

Länk till anmälan: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/verksamhetsforandringar-omstallning-och-arbetsbrist-326820/

Om innehållet:
"Nya ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningar för arbetsgivaren innebär oftast förändringar i såväl verksamhet som organisation. Inte sällan innebär det också att arbetsgivaren måste hantera frågor som rör övertalighet och arbetsbrist och arbetstagare kan behöva omplaceras eller sägas upp.

  1. Vad finns det för olika steg i arbetsgivarens process mot förändring?
  2. När och hur kommer facket in i processen och vad har arbetsgivaren för skyldigheter i sammanhanget?
  3. Vad gäller t ex för omplaceringar och vad menas med tillräckliga kvalifikationer?
  4. Hur ska arbetstagarna tur ordnas?

Dessa frågor och många andra kommer att bli besvarade under seminariet och ge dig som facklig företrädare svar på vad som är viktigt att uppmärksamma för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt.

De flertalet stora förändringar som har skett i det arbetsrättsliga regelverket på senare tid kommer även att i relevanta delar redogöras för under seminariet."