Lag visselblåsare polis
4 maj 2022

Bevisvärdering: Tre rättsfall

Bevisvärdering: Tre rättsfall

Domstolarna tar över när polisarbetet avslutats, och domstolarnas bevisvärdering är avgörande. Här redovisar blåljus tre intressanta fall: 1) HR fastställer TR livstidsdomar (Årstabromordet) där bevisningen i stor del var baserat på "chatt", 2) TR-HR-HD eniga om att pojkvännen som filmade våldtäkt av sin flickvän inte kan fällas för "underlåtenhet" att ingripa...", 3) HR ändrar TR dom gällande kränkande video på YouTube.

 1. Hovrätten fastställer TR livstidsdomar för mordet på Årstabron
  Natten mellan den 16 och 17 september 2020 sköts en man till döds på Årstabron i Stockholm med fem skott. Tre män – en 20-åring, en 28-åring och en 30-åring – åtalades för att tillsammans ha dödat mannen.
  Bevisningen bestod bland annat av chattar på olika konton från den krypterade kommunikationstjänsten Anom.
  För 20- och 30-åringen bedömde tingsrätten att chattarna var tillräckligt för att slå fast att de använt de aktuella kontona vid de tidpunkter som var intressanta i målet, samt att innehållet visade planering, förberedelser, utförande och betalning för mordet. För 28-åringen byggde bevisningen i stället till stor del på att 20- och 30-åringen skrivit om honom i chattarna på ett sätt som tydligt indikerade att även han varit inblandad i mordet. Utifrån detta tillsammans med annan bevisning kom tingsrätten fram till att 20- och 28-åringen varit närvarande på bron när mannen sköts och dömde båda för mord. 30-åringen, som inte varit närvarande på bron, dömdes istället för anstiftan av mord. För 20-åringen bestämdes påföljden till 14 års fängelse och för 28- och 30-åringen till livstids fängelse. 
  Efter att samtliga tre överklagat och yrkat att bli frikända eller att få lindrigare straff instämmer nu hovrätten helt i tingsrättens bedömningar av vad som är bevisat i målet, hur brotten ska rubriceras, hur långa fängelsestraffen ska vara, och fastställer därmed tingsrättens dom.
  Nyhetsartiklar: Hovrätterna
 2. HD ändrar TR-dom Filmade våldtäkt – kan inte fällas för underlåtenhetsbrott
  Under en festkväll blev en kraftigt berusad 14-årig flicka våldtagen av en 16-årig pojke samtidigt som hennes pojkvän filmade våldtäkten.
  Pojkvännen åtalades för underlåtenhet att avslöja våldtäkt mot barn och kränkande fotografering, eftersom han i hemlighet hade filmat flickan när hon utsattes för övergreppet.
  Tingsrätten fällde för kränkande fotografering men friade från underlåtenhet att avslöja våldtäkt mot barn, och påföljden bestämdes till ungdomsvård. TR friande skedde med motiveringen att pojkvännen inte kunde dömas för underlåtenheten eftersom detta inte kunnat ske utan risk för att hans egna agerande som omfattas av åtalet för den kränkande fotograferingen skulle avslöjas.
  Hovrätten och nu även Högsta domstolen går på samma linje.

  Högsta domstolen (HD) konstaterar att pojkvännen inte hade kunnat avslöja våldtäkten utan fara för sig själv och fastställer hovrättens domslut. I sin dom uttalar dock HD att när någon i hemlighet filmar någon som utsätts för ett allvarligt brott så kan det beaktas när straffvärdet för den kränkande fotograferingen ska bestämmas.
  Nyhetsartiklar: Högsta domstolen
 3. HR ändrar TR dom gällande kränkande video på YouTube - Fälls till ansvar för publicering av kränkande video på YouTube
  Den tilltalade har i tingsrätten dömts för hets mot folkgrupp som avser att han på YouTube publicerat en video som hetat ”djungeltrubaduren alla låtar” och som innehållit låttexter med nedsättande beskrivningar av mörkhyade personer.
  Hovrätten ändrar TR dom
  HR delar inledningsvis tingsrättens bedömning att ett brott, rent objektivt, har begåtts, och finner vidare att den tilltalade genom att ladda upp klippet i vart fall har insett att det fanns en risk för att han genom publiceringen gav uttryck för missaktning av mörkhyade personer, och därutöver har varit likgiltig inför risken. Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och utdömer påföljden för hets mot folkgrupp till ”villkorlig” i förening med dagsböter.
  Nyhetsartiklar: Hovrätterna

Källa Juno (inloggning krävs)