Lasse Alvarsjö och Tommy Hansson
6 oktober 2022

Bilbränder, gäng, otrygghet och polisresursen

Bilbränder, gängen, otryggheten och polisresursen

Än en gång har undertecknad tillsammans med Lars Alvarsjö, stationsbefäl i polisområde SYD i Region Stockholm fått möjligheten att ge synpunkter i Tyresöradion. Det handlade både om lokala problem i kommunen men även om det nationella traumat med skjutningar, sprängningar och maffialiknande tendenser.

Tänk om även en kommun som Tyresö, som ännu inte har något "särskilt utsatt område", hade "egna" poliser som lärde känna befolkning, ungdomar och kriminella. Det skulle göra skillnad, fler brott skulle lösas och färre brott skulle begås. Dessutom skulle förhoppningsvis fler unga avstå från kriminella karriärer. Tänk att polisen förr i tiden hade resurser (trots resursbrist) att ha en egen polisstation och egna poliser i Tyresö, som på den tiden hade avsevärt färre invånare och mindre problem med grov brottslighet. Nu slukas resurserna av orter med ännu värre problematik än Tyresö.

(Problematiken berörs i Polistidningen med följande citat: ”Konsekvenserna av en underdimensionerad särskild händelse syns väldigt tydligt. Däremot kan det ta lång tid att se konsekvenser för arbetet med lokala lägesbilder för de LPO som får bidra med resurser”)

Ann Sandin-Lindgren, chefsredaktör på radio Tyresö ledde samtalet som även handlade om de påfrestningar som alla nyutbildade poliser möter när de kommer ut i verkligheten. Är de rätt förberedda - kan någon vara helt förberedd på att möta automatvapen, mördade och ännu fler svårt skadade i den dagliga verksamheten på jobbet. Hur undviker man att ta med sig jobbet hem? Hur klarar man att inte fylla ryggsäcken med allt elände som poliserna får hantera? Finns det tid för återhämtning?

Hur ska fler orka jobba längre i den uniformerade polisverksamheten? Rent av så länge att man blir en erfaren polis i yttre tjänst!

Vi får även en översiktlig genomgång av Polisförbundets kongress och varför polisfacket är ett så självklart val för de allra flesta av Sveriges poliser. Detta var även kongressen där Lena Nitz avgick som ordförande i Polisförbundet efter lång och framgångsrik tjänst och fick en efterträdare i Katharina von Sydow.

Lyssna själva!