järfälla polisstation barkaby google
9 november 2022

Dröjer med nytt polishus i Järfälla Barkaby

Dröjer med nytt polishus i Järfälla Barkaby

Polismyndighetens planer för nya polishus i Järfälla/Barkaby och Motala stoppas av Kammarrätten som i en färsk dom nu beslutat att upphandlingen måste göras om.

För respektive polishus har Polismyndigheten efterfrågat en hyresvärd som vill vara en långsiktig samarbetspartner och för genomförandet har tre avtal benämnda projekterings-, genomförande- och hyresavtal tagits fram.

Polismyndigheten ansåg att det i huvudsak rörde sig om ett förvärv av hyresrätt och att hyresundantaget i 3 kap. 19 LOU gjorde att lagen inte var tillämplig.

Enligt kammarrätten utgör projekterings- och genomförandetjänsterna sådana tjänster som normalt är upphandlingspliktiga. Eftersom hyresvärden ska få ersättning i form av hyra för dessa tjänster anser kammarrätten att även själva hyresavtalet innefattar tjänster som normalt ska upphandlas.

Eftersom de tre avtalen är sammanlänkade med varandra måste de upphandlas enligt LOU och hyresundantaget i lagen kan därmed inte tillämpas enligt kammarrätten.

Lagrum: 3 kap. 19 § LOU

Kammarrättens avgörandedatum: 2022-11-02