Polisförbundet försäkring
4 november 2022

Du som är provanställd - dags att bestämma dig

Du som är provanställd

Din gratisperiod är slut, dags att ta ställning!

Du som nyexaminerad polis omfattats av ett grundpaket innehållande flera viktiga personförsäkringar, helt utan kostnad i tre månader. Denna gratisperiod är nu slut och det är dags att ta ställning till hur du vill göra framöver. (Se vidare i det informationsbrev som i dagarna har skickats hem till dig).

Varför är det en fördel att fortsätta med dessa försäkringar nu?
1) För det första så utgör försäkringarna ett bra grundskydd i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall som du kan behålla under hela din karriär som polis.

2) För det andra har du nu anslutits till försäkringarna mot lägre hälsokrav än normalt.
Om du skulle tacka nej till försäkringarna nu kan du självklart ansöka om dessa vid ett senare tillfälle, men då krävs en ifylld hälsodeklaration som ska godkännas av försäkringsbolaget.

Är jag rätt försäkrad?
Det kan vara svårt att veta vilka försäkringar du har behov av, behovet kan dessutom förändras.

Kontakta Polisförbundet Försäkring om du är osäker på vilka försäkringar som är rätt för dig.