polisförbundet försäkring
2 maj 2022

Dubbla betalningar i maj

Dubbla betalningar i maj

Till följd av teknikstrul på Swedbank har vissa autogirobetalningar inte kunnat genomföras i april. Det kan beröra våra medlemmar som bl a har autogiro till Polisförbundets frivilliga försäkringar.

En justering kommer att göras i maj då både april och maj räkningen dras.

Swedbank meddelar på sin hemsida att de ersätter eventuella förseningsavgifter.