19 maj 2022

Ett haveri utan dess like

Ett haveri utan dess like

En grupp nuvarande och tidigare poliser, många med chefserfarenheter, skriver i Expressen Debatt om hur omorganisationen raserade en fungerande chefsstruktur och ersatte den med "en helt ny generation chefer där förändringsbenägenhet och följsamhet blev ledord."

Skribenterna utgår från kravallerna efter koranbränningarna i påskas, och menar att orsaken till de mindre lyckades beslut som togs och drabbade hundratals poliser väldigt hårt, kan sökas i chefsleden och chefsstrukturerna i Polismyndigheten efter omorganisationen 2015. Omorganisationen hade fantastiska ledord som mantran, men verkligheten blev något helt annat.

De noterar även att det demokratiska lokala inflytandet över polisen avskaffats, vilket även det bidragit till att polisen kommit längre från medborgarna. Centraliseringen slog till med full kraft. Trots alla vackra ord.

Nu vill debattörerna att den utredning som tillsatts efter upploppen, även ska utreda de akuta förändringsbehoven inom polisen. Därtill behöver man på politisk nivå tillsätta en polisberedning som återställer polismyndigheten till den polis som vårt lands invånare förtjänar.

De vill "samla alla brottsbekämpande och trygghetsskapande myndigheter i ett departement, ett ”Inrikessäkerhetsdepartement (ISD)” under ledning av ett kompetent statsråd som får ansvar för landets invånares trygghet och säkerhet. Här inordnas till exempel polis, tull, kustbevakning, MSB samt kriminalvården. 

Slutsatsen blir om polisen: 

Gör om! Gör rätt!"

Blåljus håller med om mycket av omorganisationens brister. Men kanske är det inte bara omorganisationen som har skulden för påskupploppen och polisens tillkortakommanden. Det förekom trots att omfattande förstärkningsrörelser över landet, något som ansågs vara en fördel med en nationell styrning av polisen. Å andra sidan var det så även vid EU-mötet i Göteborg 2001, i den gamla polisorganisationen. De som minns och var med vet, att det kunde gå åt helvete redan på den tiden.

Det är bra att vi granskar oss själva och söker förbättringar. Men när en pöbel vill skada eller döda poliser, är det inte bara vi som gjort fel.