Lena Nitz 2022
31 januari 2022

Exit Lena Nitz, men återväxten är god!

Exit Lena Nitz, men återväxten är god!

Som tidigare beskrivits, kommer Polisförbundets ordförande sedan 2010, Lena Nitz att sluta som polisernas högsta förtroendevalda i höst, på kongressen. Nu berättar Polistidningen vilka fem som är nominerade som efterträdare på det viktiga uppdraget.

Valberedningens sammankallande Sofia Ask, beskriver den demokratiska processen hittills och framöver i i PT.

De fem nominerade är:

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow, Polisförbundets förbundsjurist Fredrik Westin, Sophia Willander, ordförande för Polisförbundet Syd, nationella huvudskyddsombudet Patrik Danielsson och Tomas Stjernfeldt, som i dag är Polisförbundets förste vice ordförande.

Valberedningen kommer under kommande veckor att intervjua kandidaterna. Detta för att i förlängningen välja ut en kandidat att föreslå till kongressen. Vem det blir kommer att offentliggöras i juni. Under beredningsprocessen kan även nya kandidater tillkomma.

Den 27-29 september 2022 kommer Kongressen att besluta om ny ordförande och styrelse för Polisförbundet. Blåljus gläds åt att så många så meriterade personer står till förfogande. Det borgar för en ljus framtid för Polisernas egen fackförening!

Wikipedia berättar om Lena Nitz, bland annat;

Lena Nitz utbildade sig först vid juristlinjen vid Stockholms universitet (1986–1991) innan hon kom in på polishögskolan (1993-1996). Lena Nitz jobbade som närpolis inom Västerortspolisen (1996-1999) för att sedan jobba som brottsutredare (1994–2004). Under perioden 2001–2004 var hon dessutom jämställdhetshandläggare.

Det fackliga engagemanget tog fart 1997 då Lena Nitz blev förtroendevald facklig företrädare för sina kollegor.

2004 började hon att arbeta som ombudsman på Polisförbundet med bland annat arbetsrättsliga frågor och Polisförbundets rättshjälp.

Blåljus minns Lenas fackliga engagemang även från tiden innan hon blev vår högsta fackliga chef, med värme!