rals 2021 2023
17 mars 2022

Frågor om ny RALS och extrasatsning

Frågor om RALS, utbetalning och extrasatsning...

Här besvarar Andreas Strand, förhandlingsansvarig i förbundsregion Stockholm, frågor från föräldralediga, långtidssjukskrivna, gruppchefer... gällande datum för ny lön m.m. med anledning av pågående lönerevision (1) och extrasatsningar.

Utdragna förhandlingar mellan Polismyndigheten och Polisförbundet får konsekvenser i ett vidare perspektiv för ex föräldralediga då Försäkringskassans ersättning baseras på beslutsdatum för ny lön dvs men ger -  tyvärr -  inte en retrospektiv höjning tillbaka till den 1 oktober 2021.

Utifrån det arbete som just nu pågår i region Stockholm förväntas en ny lön för de Polisförbundet förhandlar för kunna meddelas i maj 2022. För de som valt "lönesättande samtal" gäller ett annat datum - dvs det datum som medarbetare och chef kommit överens om. 

Svar: Detta är en återkommande fråga. Lönerevisionen gäller från och med den 1 oktober 2021. Målsättningen är att den nya lönen ska betalas ut på juni-lönen. Försäkringskassan vill dock ha datumet då den nya lönen sattes. Oavsett om du har valt lönesättande samtal eller traditionell förhandling så är lönen ännu inte beslutad. Det bör ske under maj månad. Det tråkiga för föräldralediga är att försäkringskassan inte ger en retrospektiv höjning tillbaka till den 1 oktober 2021 utan ifrån det datumet då den nya lönen beslutades.


Svar: Bedömningsperioden för lönerevisionen var mellan 1 april 2020 – 31 mars 2021. Om du har varit borta så pass länge under bedömningsperioden att din lönesättande chef inte kan bedöma dig utifrån lönekriterierna kommer vi regionalt hantera lönesättningen.
Din lönesättande chef ska meddela dig din nya lön då den är klar. Det viktiga för dig är att få reda på datumet då den nya lönen beslutades. Det är det datumet samt den nya lönen som försäkringskassan är intresserad av.


Svar: Vi såg det här problemet tidigt och tog upp det regionalt med arbetsgivaren. Tyvärr fattade man beslutet nationellt om att lönen skulle sättas i 2021 års lönenivå och att man då inte skulle omfattas av RALS:en. Det största problemet är för de nytillsatta gruppchefer som redan hade en hög lönesättning i förhållande till målbildslönen för gruppchefer. Det skulle kunna innebära på att man ”förlorade” på att ta en gruppchefstjänst i förhållande till om man ingick i RALS.en. Vi är dock överens om att vi ska sätta oss ner när vi vet det totala löneutfallet i revisionen. Det kan innebära att det blir individuella justeringar.