Från Brås hemsida Vinnare ECPA 2022

GRATTIS POLISEN - bästa brottsförebyggande insats

GRATTIS POLISEN - bästa brottsförebyggande insats

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

Foto: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Generaldirektör Mattias Larsson delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget från Polisen.

– Polismyndigheten har samlat unika kompetenser inom personsäkerhet och förhandling från redan existerande verksamheter.

- Resultatet är en innovativ metod med potential att få personer, oftast män, att avstå från brottsliga och våldsamma handlingar så att brottsutsatta, oftast kvinnor, slipper långvarigt lidande, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå i ett pressmeddelande.

7 av 10 slutade
Utvärderingen av totalt 118 ärenden i pilotprojektet (2019-2021) visade att i våld och hot upphört i 72 procent av fallen. Störst effekt ger metoden i ärenden gällande våld i nära relation, i ärenden med stalkinginslag, upprepade överträdelser av kontaktförbud samt brott mot anställda inom rättsprocessen.

Brottsoffer för upprepad brottslighet utsätts oftast av en och samma person. Inte sällan är det brottstyper där offret är en kvinna och gärningspersonen är en man. För att skydda den utsatta kan stöd- och skyddsåtgärder sättas in, men skyddet medför begränsningar för de brottsutsattas frihet. 

– De metoder som finns sedan tidigare i syfte att minska hot mot brottsutsatta, som lagföring och kontaktförbud, hindrar inte alltid en motiverad våldsverkare. 

Christer Tessmann, gruppchef brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, region Stockholm.

Beteendeförändringar 
Samtalsmetodiken bygger på att hitta nya strategier för att hantera existerande problem bakom det kriminella beteendet. Riskreducerande insatser går ut på att utbildade samtalsutövare genomför

  • ett strukturerat och systematiskt samtal med personer som är våldsamma för att få personen att ändra sitt beteende och upphöra med brottsligheten.

– De metoder som finns sedan tidigare i syfte att minska hot mot brottsutsatta, som lagföring och kontaktförbud, hindrar inte alltid en motiverad våldsverkare. Därför behöver man också jobba med beteendeförändringar, och det var därför Riskreducerande insatser utvecklades, säger Christer Tessmann, gruppchef brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, region Stockholm.

Läs mer om ECPA på bra.se/ecpa