Stockholm logo loggo sthlm
17 februari 2022

Hälften av regionens poliser har utsatts för hot och våld

Hälften av regionens poliser har utsatts för hot och våld

Nästan hälften av poliserna i region Stockholm har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier under det senaste året. Poliserna upplever också att våldet har blivit grövre och mer utstuderat de senaste åren. Det framgår av en undersökning som Polisförbundet genomfört bland sina medlemmar.

Poliser utsätts i hög grad för hot och våld i sin vardag – trots en period av pandemi och restriktioner. Det handlar om hot mot sig själva och sina familjer, våldsamt motstånd, sparkar och slag. Poliserna får stenar och flaskor kastade på sig och blir beskjutna av pyroteknik.

6 av 10 av regionens poliser upplever att hot och våld har ökat de senaste fem åren.

Nästan 9 av 10 tror att det kommer fortsätta öka de kommande åren.

Bild
Stefan Eklund

−Poliserna upplever att hoten och våldet sker oftare och att det har blivit grövre och mer utstuderat. Det här är en utveckling som vi måste vända, säger Stefan Eklund som är ordförande för Polisförbundet i region Stockholm.

De viktigaste åtgärderna för att öka säkerheten anser poliserna vara fler poliser men också
skärpt lagstiftning gällande hot och våld mot yrkesgruppen. Hela 8 av 10 poliser i regionen anger det som orsak.

Nästan lika många anser dock att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor. Många anser också att det inte finns tillräckligt skydd såsom skalskydd eller skydd av ID-handlingar.

−För att skapa en säkrare arbetssituation för poliser måste vi bli fler. Dessutom måste vi kunna skydda polisers identiteter bättre så att det inte är lika enkelt att kartlägga enskilda polisers privatliv, säger Stefan Eklund.

Dessutom är det få poliser som anmäler när de utsatts för hot och våld. Många tycker att det inte är någon idé eftersom det ändå inte leder till någonting. Mer än hälften av regionens poliser i undersökningen upplever också att de inte fullt ut får den utbildning som krävs för att hantera arbetsuppgifterna på säkrast möjliga sätt.

Polisförbundets krav

Utöver fler poliser har Polisförbundet ytterligare förslag på åtgärder. Några av dem är:

  • Straffen för våld och hot mot tjänsteman måste skärpas. Straffen har visserligen skärpts, men bara för de grova brotten. Skärpa straff även för brott av normalgraden vore ett sätt att markera allvaret i dessa brott och en känsla av att samhället står bakom poliser.
  • Skydda polisers personuppgifter bättre. De namnuppgifter som finns på polisers tjänstekort och på anmälningar gör att den som vill kan hitta uppgifter om polisers bostadsadress, vem man bor med, om man har barn och så vidare. För att göra det svårare att kartlägga poliser och deras anhöriga behöver polisers identitetsuppgifter ersätts med tjänstenummer.

Pressmeddelande från Polisförbundet