Lena Nitz 2022
7 juni 2022

Hög press på poliser

Hög press på Sveriges poliskår

Drygt 6 av 10 poliser anser att de sällan eller aldrig har tillräckligt med bemanning för att klara verksamhetskraven. Det visar en ny medlemsundersökning från Polisförbundet som släpps idag. Undersökningen visar att polisbristen är väldigt kännbar. Mer än 7 av tio poliser uppger att arbetsbelastningen har varit hög/mycket hög det senaste året.

− Jag känner en oro över den press som polisbristen sätter på svensk polis. Många sliter hårt och arbetar övertid men upplever ändå att de inte räcker till. Dessutom känner man att man inte är rätt värderad för det arbete man genomför, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande som gick ut idag.

  • Hela 3 av 4 (74 procent) anger att arbetsbelastningen är hög eller till och med mycket hög. Drygt varannan polis (55 procent) upplever att den har ökat det senaste året. Det här påverkar polisernas psykosociala arbetsmiljö negativt. Hela 72 procent uppger att följden av att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med personal på avdelningen ger en känsla av otillräcklighet.

Polisbristen sätter också poliserna i riskfyllda situationer.

  • Nästan var fjärde polis (23 procent) har varit tvungna att klara sig själva i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning. Den vanligaste situationen är när man ingått i en patrull och andra patruller varit för långt bort eller på andra uppdrag.

− För att komma tillrätta med polisbristen och polisernas höga arbetsbelastning måste vi se fortsatta satsningar på polislönerna, fler poliser och att vi får poliser med en gedigen utbildning. Dessutom måste tiden för administration minimeras så att den polisiära kompetensen används där den verkligen behövs, säger Lena Nitz.

Ur rapporten noterar Blåljus också att poliser ställda inför de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket svarade:

  • 86 procent svarsalternativet högre lön, följt av fler poliser, bättre arbetstider och minskad arbetsbörda.

Endast fem procent har svarat att inget behöver förbättras för att få dem att stanna kvar.