12 januari 2022

Högt tryck på lönesupporten PAC

Högt tryck på lönesupporten PAC

Just nu är det mycket högt tryck på lönesupporten (PAC). Fram till 13 januari är därför telefonerna avstängda för att hinna ta hand om alla ärenden via mail och webbanmälan innan lönekörningen. Information som arbetsgivaren inte gått ut med.

"Vi vädjar till dig som inte har ett akut ärende att vänta med att höra av dig. Det är också viktigt att du inte hör av dig via fler kanaler (telefon, webanmälan och mail) då detta leder till dubbelarbete och längre väntetid. Alla ärenden tas om hand så snabbt som möjligt." meddelar PAC.