Påsk upplopp ekot sveriges radio sr
2 november 2022

HR tillstyrker polisers skadeståndsyrkande

HR tillstyrker polisers skadeståndsyrkande

Göta hovrätt meddelade idag beslut om att sänka tingsrättens fängelsedom för två av de tre åtalade vid (påsk)upploppen i Sveaparken Örebro. Samtidigt ändrar/tillstyrker hovrätten polisernas begärda skadeståndsyrkanden.

Tre personer dömdes av tingsrätten till fängelse för deltagande i de så kallade påskupploppen i Sveaparken i Örebro 2022 för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till 4,5, 6 och 7,5 års fängelse.

Med anledning av att Hovrätten i två tidigare domar gällande samma händelser ansett att påföljdsbestämningen bör vara 5 års fängelse sänkte HR fängelsestraffen för två av de dömda, från 7,5 till 6 års fängelse respektive från 6 till 5 års fängelse. Domen mot den tredje personen som TR dömt till 6 års fängelse kvarstår, detta eftersom HR anser att den ”haft en mycket pådrivande roll och varit i så påfallande grad aktiv i våldsutövningen”.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning om att polispersonal kan få ersättning för kränkning vid grovt sabotage mot blåljusverksamhet, men anser till skillnad från tingsrätten att de ska få begärd ersättning på 20 000 kr.

Lagrum: 13 kap. 5 c § 1 st 1 p, 2 p och 3 p och 2 st BrB

Avgörandedatum: 2022-11-02

Källa: NJ