22 september 2022

Hur ska poliser bete sig på sociala media?

Hur ska poliser bete sig på sociala media?

En polis har lagt ut ett klipp på sociala media, där hon med tårar i ögonen iförd uniform beskriver hur jobbigt det kan vara att framföra dödsbud, särskilt när det gäller ett barn. Klippet har väckt stor uppmärksamhet, hon har fått ca 30 000 likes på klippet, samtidigt som debattörer och poliser har reagerat negativt.

En stridbar journalist som även tidigare kritiserat polisers inlägg på sociala media, är vänstertidningen ETC journalist Max V Karlsson, som bland annat kallar klippet för ett grovt övertramp och ifrågasätter hur en del poliser väljer att bli kända på sin yrkesroll, via nätet, i vissa fall på ett sätt som både riskerar polisernas förtroende, och riskerar att hänga ut brottslingar eller brottsoffer.

Artikeln är bakom betalvägg, så Blåljus väljer att inte citera.

Sveriges kanske mest framgångsrika Twitterpolis, YB Södermalm, Viktor Adolphson, kommenterar problematiken i Aftonbladet.

Han påtalar det tveksamma i att poliser i ena stunden tvingas skjuta någon i vår uniform och i andra stunden står vi och dansar i den.

Viktor säger till Aftonbladet att när vi är i uniform så ska vi inte fjanta runt. Vår yrkesroll förmedlas via uniformen och det är allvar. Då ska vi inte hålla på att gråta, dansa och spexa.

Vidare säger Viktor att han förstår intentionen med videon – att man vill berätta om människan bakom uniformen – men att han ändå tycker det är olämpligt.

"Det signalerar att man inte tar yrkesrollen eller uniformen på allvar när man uppträder i den. Det här handlar inte enbart om just den här polisen utan jag börjar ärligt talat bli ganska less på allt dansande och hoppande generellt."

Hans slutsats är att när en polis uppträder i uniform, skal denne polis uppträda korrekt!

Viktor säger till Aftonbladet att han tror att det kan påverka vår trovärdighet och seriositet. Att respekten för vår yrkesroll och den uniform vi bär luckras upp. I vissa fall kan det nog tolkas som att man flyttar fokuset till en själv och att det istället blir ”titta vad jag får lida, stackars mig”. Men vi har debriefing- och avlastningssamtal samt kollegor att prata med, konstaterar han.

UPPDATERING: Viktor Adolphson utvecklar sina synpunkter i en debattartikel i SvD.

Polismyndigheten har avböjt intervjuer, de tycks nedringda med anledning av den aktuella videon. I en skriftlig kommentar skriver myndigheten bland annat;

”Polisen har ett tydligt regelverk kring myndighetens officiella närvaro på sociala medier, men kan generellt inte ha synpunkter på anställdas privata konton eller vad de postar där. Den enskildes grundlagsskyddade yttrandefrihet sträcker sig väldigt långt och det inkluderar att få uttrycka åsikter även om dessa inte är i linje med myndighetens hållning”.

Myndigheten noterar vidare att det däremot finns krav i polisförordningen på hur anställda bör uppträda, samt regler kring hur man som anställd får använda sin polisiära utrustning.

En tydlig rekommendation att inte använda uniform eller polisens symboler i samband med att man t ex via sociala medier uttrycker sina privata åsikter.

Om en anställd bryter mot reglerna kan exempelvis den närmsta chefen agera. Bryter man mot lagen så kan man, precis som vem som helst, även bli föremål för en utredning, skriver polismyndigheten till Aftonbladet.

Polismyndigheten beskriver även att den därför kommer att ta frågan vidare internt.

Blåljus är en varm anhängare av polisers yttrandefrihet, vilken även slagits fast flera gånger i Arbetsdomstolen. Icke desto mindre kan ett tydligare regelverk kring hur poliser i uniform förväntas uppträda i sociala media behövas för att inte hela poliskåren ska lida förtroendeskador av enskilda polisers inlägg på sociala media.