tomas stjernfeldt
6 februari 2022

Inte alltid så lyckat att ersätta poliser med civila

Inte alltid så lyckat att ersätta poliser med civila

I polisbristens anda anställs allt fler civila utredare - något som Polisförbundets 1:e vice ordförande Tomas Stjernfeldt kommenterar till SVT Dalarna.

Tomas menar att Polismyndighetens olika åtgärder för att locka redan anställda att söka polisutbildningen eller att anställa civila med erbjudande att gå polisutbildningen med lön är en "onödigt krånglig väg till att öka antalet poliser".

– Det är en dyr och omständlig väg istället för att se till att tillräcklig många söker och går polisutbildningen den ordinarie vägen, säger Tomas Stjernfeldt.

– Men vi är positiva till att det finns komplement till polisen med annan utbildning och kompetens, säger Stjernfeldt. 

Se inslaget (1 min)

Också dalarnas kanslichef Mats Lagerblad uttalar sig avseende polisens tillskottet av civilt anställda:

– Jag ser det som en väldigt positiv utveckling, vissa av dem är dessutom arbetsledare och förundersökningsledare.

Se inslaget (2 min)