4 februari 2022

JO lägger ner anmälan om extrasatsningar

JO lägger ner anmälan om extrasatsningar

Polistidningens Linnéa Klint rapporterar om JOs beslut att lägga ned alla (7) anmälningar gällande hur Polismyndighetens fördelat extrasatsningarna för höjda polislöner.

Anmälarna ansåg att myndigheten agerat i strid med riksdagens beslut om vad pengarna skulle gå till och att det var fel att en del av pengarna lades på tillägg och engångsbelopp istället för lönehöjningar.

En av anmälarna Andreas Nelin, ordförande för Polisförbundet Fyrbodal säger till Polistidningen:

"– JO säger inte att Polisen gjort rätt eller fel, utan att han inte vill utreda det. Det var väl inte oväntat, och vi står fast vid att man inte följt riksdagens beslut. Våra anmälningar har kanske ändå på något sätt påverkat arbetsgivaren att tänka en gång till nästa gång."

Per Lennerbrant, JO, skriver i sitt beslut:

”JO:s granskning är av rättslig natur och de frågeställningar som din anmälan avser lämpar sig enligt min mening inte för att utredas av JO. Mot den bakgrunden ger din anmälan inte anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas”.

Länk blåljus - Löneuppror mot stockholmstillägg