PF kongress 2022 framgångskraft
26 september 2022

Kongress med fokus på Framgångskraft!

Kongress med fokus på Framgångskraft!

Polisförbundets kongress 2022 har startat! Temat för kongressen är Framgångskraft. Vi inleder digitalt och fortsätter sedan 27-29 september på Lidingö. Här tar vi tillsammans ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete.

Polisförbundets kongress 2022

Kongressen är Polisförbundets allra högsta beslutande organ. Det är här som vi tillsammans tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete.

Temat för årets kongress är Framgångskraft. Det står för den kollektiva kraft som vi får när vi tillsammans beslutar hur vi ska utveckla och förnya Polisförbundet framåt. Det sammanfattar också mycket av det framgångsrika arbete vi bedrivit de senaste åren.

Viktiga vägval
Under årets kongress ska vi bl a

  • ta ställning till 101 motioner från våra medlemmar
  • välja en ny ordförande och
  • välja en ny styrelse

Allt av stor betydelse för vårt förbunds fortsatta arbete.

Datum

26 september
Den digitala kongressen är öppen för beslut av formaliapunkter kl. 07.00-19.00.

27 – 29 september
Kongressen träffas under tre dagar tisdag 27 september till torsdag 29 september.

Möteshandlingar

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor. Loggar du in från en Polar-dator använd då webbläsaren Chrome: Välj ”Öppna alltid i Adobe Reader" första gången du laddar ner ett dokument. Det räcker med att du gör det en gång så ska det fungera också i fortsättningen.

* Källa Polisförbundets hemsida