BLT blekinge lans tidning ledare
17 maj 2022

"Kravlöshet är förödande för poliskåren"

"Kravlöshet är förödande för poliskåren"

Med anledning av rådande polisbrist skriver Emma Jaenson i Blekinge läns ledare (oberoende liberal) att "Poliskåren är en ovärderlig och grundläggande del av samhället. Vi bör inte upprepa samma misstag som skett inom lärarkåren." Emma ger också en historik om sänkta krav för att antas till polisutbildningen.

Länk till ledaren av Emma Jaenson

Sänkta krav ger kanske fler sökande, men inte rätt sådana

Emma skriver också:
"Poliser ska vara en trygghet, och ett föredöme för allmänheten."

"Inkompetenta poliser är farliga poliser. En dålig poliskår riskerar dessutom att rasera förtroendet för Polisen som helhet. Poliskåren är en ovärderlig och grundläggande del av samhället. Vi bör inte upprepa samma misstag som skett inom lärarkåren."