Polishjälm
31 augusti 2022

"Låt oss aldrig glömma de blodiga visiren"

"Låt oss aldrig glömma de blodiga visiren"

Så avslutar Aftonbladets Oisin Cantwell sin kolumn med anledning av rapporten "Är vattenkanoner lösningen?" från Linköpings universitet som reflekterar över påskens händelser - som av flera beskrivits som "krigszoner".

Rapportens pekar bland annat på ökade behov av utbildning, utrustning liksom arbetsledning men tar också ett bredare perspektiv  av t ex Polismyndighetens förmåga att analysera och planera  sin verksamhet.

Påskens händelser har satt stort fokus/tryck på Polismyndighetens förmåga att driva verksamhet - med ett flertal utredningar till följd. Denna rapport från Linköpings universitet kan möjligen bidra till nya uppslag till den mycket viktiga oberoende kommission som ska utreda påskens demonstrationer med efterföljande upplopp.

Rapportförfattare är Stefan Holgersson (polisforskare/huvudförfattare), Lisa Bünzli och Hajir Shamhi från Linköpings universitet. Deras önskan framgår i förordet: "att denna rapport är en väckarklocka för externa aktörer gällande hur polisens resurser används".

Rapportens huvudpunkter:

 1. Bristande planeringsförmåga 
  Underdimensionering av personalstyrkan vid påskupploppen.
  Polisens bristande förmåga att planera komplexa aktiviteter visar sig inom många verksamhetsfält, men även inom områden med rutinbetonade aktiviteter: ex passhanteringen.
  "Trots tydlig information om att passansökningarna skulle öka kraftigt minskades personalstyrkan som arbetade med pass."
 2. Bristfälliga analyser
 3. Personal behandlas inte som organisationens viktigaste resurs 
 4. Bristande respekt att följa lagar och regler
 5. Bristande transparens och tillämpandet av manipulativa kommunikationsstrategier

Blåljuskommentar: Rapporten pekar bl a på ökat behov av polisers spt-utbildning liksom behov av utrustning - frågor som självklart måste åtgärdas skyndsamt - vilket Polisförbundet (förtroendevalda och skyddsorganisationen) på alla nivåer såväl som arbetsgivaren driver.
Angående arbetsledningen  har tidiga indikationer visat att Stockholms ledningsresurs/staber med all sin erfarenhet av liknande situationer lett till ett tydligt polisagerande som på flera håll stävjat "lugnat" upproriska stämningar under påsken.

Rapporten pekar också på Polismyndighetens förmåga att planera och exemplifierar den tunga arbetsbelastningen idag vid våra  passexpeditioner. Rapporten: "trots tydlig information om att passansökningarna skulle öka kraftigt... ändå beslutat att minska passexpeditionernas personalstyrka" .
En blåljus-gissning är att det handlar om "giganternas-kamp" dvs  mellan "ekonomi"-röret och "verksamhets"-röret, där den första oftast väger tyngst och vinner (trots att det senare visar sig vara dyrköpt gällande såväl (våra kollegors) arbetsmiljö som verksamhetens effektivitet).