youtube lön dan pink
8 mars 2022

Lön som drivkraft! Eller inte?

Lön som drivkraft! Eller inte?

"The best use of money as a motivator is to pay people enough to take the issue of money off the table". Om det uppnås leder det till olika mervärden till gagn för både den enskilde, organisationen och mer därtill...

Inom kort får 21 886 poliser besked om sina nya löner (innehållande: myndighetens extrasatsning (för vissa) + löneutfall från RALS, individuell lönesättning baserat på prestation).

Varje enskilt besked om ny polislön har föregåtts av en lång process baserat på det s k "årshjulet" dvs utvecklingssamtal, avstämningssamtal... men också kalibreringsmoment för chefer, förhandlingar med mera. I bedömningen ingår också enskilda medarbetares uppfyllande av såväl medarbetarpolicy, ledarskapspolicy kompletterat med tillitsbaserad styrning m.m.

Hur/om lön påverkar enskilda arbetstagares/polisers motivation i jobbet är en fråga för diskussion bland de "lärda" liksom vad medarbetares/polisers "lönesättning" innebär för organisationen som helhet. Så också i nedan filmklipp från RSA Animate, som baserat på två studier tar sig an effekterna av: Lön som "belöning" eller som "bestraffning".

En central konklusion kommer ca 5 min in i filmklippet:

"The best use of money as a motivator is to pay people ENOUGH to take the issue of money OFF the table". 

Om det uppnås leder det till olika mervärden till gagn för både den enskilde, organisationen och mer därtill...

  1. Autonomi (ökat enskilt självstyre och "self-direction")
  2. Mastery (ökad vilja till utveckling och förbättring inom sitt sakområde)
  3. Purpose (det goda syftet)