polisen logo

Mats Löfving får andra arbetsuppgifter

Mats Löfving får andra arbetsuppgifter

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet kring regionpolischefen i Stockholm, Mats Löfving, samt den förundersökning rörande grovt tjänstefel som åklagare vid särskilda åklagarkammaren inlett, har rikspolischef Anders Thornberg beslutat att Löfving tills vidare kommer få andra arbetsuppgifter, skriver Polisen på sin hemsida.

Biträdande regionpolischef Mattias Andersson går in som tillförordnad regionpolischef från den 12 december.

Rikspolischef Anders Thornberg har uppdragit åt en särskild utredare, Runar Viksten, att göra en fullständig genomlysning av Polismyndighetens agerande i förhållande till gällande regler och rutiner.

Bild
Katharina von Sydow Foto Stefan Tell
Foto Polisförbundet/Stefan Tell

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow säger i en intervju med SVT (videoklippet):
- Det är bra att en förundersökningen inleds och det är bra att han omplaceras under utredningens tid. Det följer de rutiner som vi har.

SVT frågar: Med tanke på det som framkommit hittills, hur ser ert förtroende för polisledningen ut?
– Med den kunskap jag har i dag så är mitt förtroende för rikspolischefen intakt. Men förtroende är en färskvara och vi får se var vi hamnar längre fram, säger Katharina von Sydow.