Nordiska polisfacken stödjer folket och poliserna i Ukraina!

Polisförbunden i Norden, som representerar den absoluta merparten av poliserna i våra länder, har gjort ett gemensamt uttalande, som innebär ett skarpt avståndstagande från Rysslands invasion av Ukraina. Dessutom uttrycks helhjärtat stöd för det ukrainska folket och medkänsla för alla ukrainska polisers umbäranden under invasionen. Blåljus har tidigare berättat om det svenska fackliga ställningstagandet i kriget.

"Vi i Nordiska Polisförbundet som tillsammans representerar alla de nordiska ländernas poliskårer, vill uttrycka vårt skarpaste avståndstagande mot den ryska invasionen av Ukraina. Vi ser med förfäran på hur Ryssland agerar för att förtrycka demokrati och mänskliga rättigheter. Värden vi poliser är satta att försvara.

Vi vill även uttrycka vårt helhjärtade stöd för det ukrainska folket i denna svåra stund. Våra tankar går också till de ukrainska kollegor som fortsatt försöker verka under den olagliga invasionen, och deras utmaningar med att försöka att skydda, hjälpa och ställa till rätta under svåra förhållanden.

Lena Nitz, ordförande
Polisförbundet

Unn-Alma Skatvold, ordförande
Politiets Fellesforbund Norge

Heino Kegel, ordförande
Politiforbundet Danmark

Jonne Rinne, ordförande
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto

Fjölnir Saemundsson
Landssamband Lögreglumanna Island"

Blåljus kan bara instämma och hoppas att förnuft och demokrati segrar.