Polisförbundet försäkring
5 december 2022

Nya försäkringspremier för poliser 2023

Nya försäkringspremier 2023 

Trots inflation och höjt prisbasbelopp höjs inga premier under 2023 avseende Polisförbundets person- och sakförsäkringar. TVÄRTOM sänks premien på ett par frivilliga produkter - detta tack vare goda skaderesultat. Samtidigt får blivande kunder (nyteckning) av sakförsäkringar ett fördelaktigt erbjudande.

Sänkta premier

  • Frivillig Sjuk- och Diagnosförsäkring sänks med 18 % i samtliga åldersintervaller.
  • Frivillig Livförsäkring sänks med 20 % i åldersintervallet 18 – 39 år

Sakförsäkringar (Hem-, Villa-, Bilförsäkring m.m.)
Polisförbundets medlemmar som har tecknat en försäkring hos Dina Försäkringar under 2022, kommer under året vid respektive försäkrings förfallodag att få en premiejustering på + 4 %.
Då denna justering är klart under den nuvarande inflationsnivån är det vår starka förhoppning att dessa försäkringar ska vara konkurrenskraftiga även nästa år.