galler fängelse lagförslag
20 december 2022

Offensiv mot den grova brottsligheten

Offensiv mot den grova brottsligheten

Regeringen har innan julefriden lägger sig lagt ett antal förslag som syftar till att angripa den grova organiserade brottsligheten. Det handlar dels om reaktiva åtgärder vid risk för eskalerande brott, men även om förebyggande åtgärder exempelvis mot barn på fel väg i livet.

Sammanfattning av förslagen de två senaste dagarna:

Utbetalningsmyndighet inrättas för att minska fusk och bidragsbrott i välfärdssystemen