sveriges domstolar domstol domstolsverket
23 februari 2022

Ökad digitalisering effektiviserar domstolar

Ökad digitalisering effektiviserar domstolar

Under pandemin har domstolarna i många fall ställt om till digitala arbetssätt. Mer än 180 000 videokonferenssamtal med parter på distans ringdes till eller från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020. Detta har inneburit att inte lika många förhandlingar som befaras har behövts ställas in eller skjutas fram.

Sveriges Domstolar har fortsatt avgöra mål i hög takt samtidigt som den ökade digitaliseringen varit en framgångsfaktor under pandemin. För andra året i rad avgörs fler mål än vad som kommer in, detta enligt Domstolsverkets pressmeddelande.

– Domstolarna har tagit ett stort ansvar att lösa situationen med bibehållen rättssäkerhet under pandemin. Förtroendet för rättsväsendet förtjänas genom att driva verksamheten med hög kvalitet och utveckla den i takt med tiden och omvärldens krav, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

I årsredovisningen framgår bl a:

  • Det finns 6 254 färre mål i balans (icke avgjorda mål) än föregående år, det är andra året i rad som balanserna minskar.
  • 14 533 brottmål avgjordes genom snabbare lagföring (ett arbetssätt för att minska tiden mellan polisingripande och avgörande).