polis emblem
13 februari 2022

Ökade ersättningsnivåer till PF medlemmar

Ökade ersättningsnivåer till PF medlemmar

Under 2021 utverkade LO TCO Rättshjälp drygt 6,3 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till Polisförbundets medlemmar/förbund - ca 1,6 miljoner mer än fjolåret. Om Du skulle  skadas eller misstänktas för brott i tjänsten vet du väl hur du gör?

Under 2020 utbetalades ca 4,8 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till Polisförbundets medlemmar/förbund. År 2021 hade ersättningsnivån ökat till drygt 6,3 miljoner kronor (+1,6 miljoner kronor). 

KOM IHÅG

Skada under tjänsteutövning
Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande. Symptom och besvär från skadan kan komma senare.
Så här gör du - länk 
Se också vår guide till Anmälan tillbud/arbetsskada (pdf)

Misstänkt för brott i tjänsteutövning...
Du kan också få juridiskt stöd om du blir anmäld för brott i tjänsten, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.
Så här gör du - länk