arbetsmiljö tecknat gemenskap
11 maj 2022

Oklart när poliser får slå i register - nu krävs klarhet!

Oklart när poliser får slå i register - nu krävs klarhet!

Arbetsgivaren uppmanar poliser att - både i tjänst som på fritid - vara proaktiva mot brott och bland annat göra slagningar i polisens register ex via sin mobiltelefon. Åklagare och tingsrätter gör sina bedömningar om när detta är rätt eller fel. Gör arbetsgivaren tillräckligt?

Inte enligt Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud vid Polisförbundet som skrivit en debattartikel i Polistidningen.

Läs Patriks debattartikel i Polistidningen.

Patrik lyfter särskilt att Polismyndigheten inte beaktar bedömningar från åklagare och tingsrätter utan att arbetsgivaren tar upp rättsfallen när de kommer - och rättar till otydligheter därefter" något Patrik kommenterar:

- "Fullständigt huvudlöst svar!

- Jag förutsätter att arbetsgivaren skyndsamt hanterar detta och samverkar med oss om förslag på åtgärder.

- Arbetsgivaren kan inte först uppmana poliserna till att slå i systemen för att skapa informationsövertag för att i nästa andetag anmäla dem för att ha agerat felaktigt.

- Fram till dess att arbetsgivaren har klargjort detta så uppmanar vi våra kollegor att vara försiktiga med slagningar på icke tjänstetid, skriver Patrik i Polistidningen.