5 februari 2022

Pandemin inte över men inte längre samhällsfarlig

Pandemin inte över men inte längre samhällsfarlig

Covid-19 är inte längre en samhällsfarlig pandemi enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens senaste bedömning. Beslutet innebär ett antal olika "lättnader" vilka Polismyndigheten  nu anpassat sig till - i samtal med nationella huvudskyddsombud. Detta gäller nu:

Polismyndigheten anser att hemarbetares återgång till arbetsplatsen ska ske "mjukt" och att alla även fortsatt ska iaktta försiktighet.

 • Polismyndighetens beslut om hemarbete kvarstår till den 14 februari. 
 • Återgång till arbetsplatsen ska ske under kontrollerade former. 
  Arbetsgivaren vill iaktta försiktighet och inte "alla på en gång".
 • Till stöd och hjälp för chefer ska den checklista som togs fram hösten 2021 skickas ut igen.
 • Rikspolischefen förväntas ta beslut om distansarbete inom kort.
 • Den som är sjuk ska stanna hemma. 
 • Fortsättningsvis gäller ett antal lokala insatser som t ex 
  - förstärkt städning
  - att god handhygien upprätthålls liksom fortsatt tillgång till handsprit
  - Skyddsutrustning i form av SM90 
  - Corona-kit ska finnas tillgänglig i all verksamhet, även vid utbildning, för att arbetstagare själva ska kunna bedöma om de behöver använda det
  - tillgång till skyddsskärmar för de som önskar använda det vid arbetsplatser t ex vid förhör

Frågan kommer även fortsatt att bevakas.

Följ informationen som kommer att lämnas på Intrapolis.