Polishjälm
6 maj 2022

Påskupploppen: Gott utredningsläge

Påskens upplopp: "Gott utredningsläge"

Uppdatering: Polisen har identifierat 130 inblandade och frihetsberövat 10 för bland annat: försök till dråp, grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt grovt våldsamt upplopp. Att allmänheten delat med sig av drygt 2 000 filmer/bilder är av stor vikt för polisens fortsatta utredning.

̶  Vi har ett gott utredningsläge och arbetet kommer att fortgå. Vår uppskattning är att det är ytterligare cirka 200-300 personer som vi, med stor sannolikhet kommer kunna identifieras och lagföras, säger nationell kommenderingschef Jonas Hysing på intrapolis.   

Hjälp från allmänheten
De drygt 2 000 privata filmer och bilder som allmänheten skickat till polisen är av STOR vikt för polisens fortsatta utredningsarbete.