31 mars 2022

Påverkas polisen bäst av politiker?

Påverkas polisen bäst av politiker?

Martin Marmgren är en polis som länge använt sina erfarenheter från fältet till att försöka påverka polisen inifrån, med syftet att få en effektivare och bättre polisverksamhet. När han påpekat systemfel eller bristande resurser internt, har resultat och förändring ofta uteblivit.

Nu har Martin fått en ny plattform, som rättspolitisk talesman för Miljöpartiet och av bara de senaste dagarnas debatt att döma, tas hans erfarenheter till vara på ett bra sätt där, kanske kan polispolitiken förbättras ju fler politiker det finns med polisiära erfarenheter. Politiker är ju både lagstiftare och finansiärer av de statliga verksamheterna.

Sveriges Radio rapporterar att Miljöpartiet ändrat sin inställning till om det ska vara brottsligt att rymma från fängelse. Det innebär att det därigenom finns en riksdagsmajoritet för en sådan reform. "Att rymma från en påföljd som man blivit dömd till visar på en brist på respekt för samhällets regler och normer" säger Martin till SR.

Dessutom har Martin, liksom så många andra reagerat på polisens passhaveri, med extrema väntetider, och som Martin tidigare konstaterat, bristande resurser vilket medfört att poliser tagits från brottsbekämpning eller förebyggande arbete för att sitta och fylla luckorna i polisreceptioner.

Martin skriver på Aftonbladet Debatt:

"De senaste veckorna har det larmats om de enormt långa väntetiderna när man beställer tid för nytt pass. Det drabbar inte bara de svenskar som har utlandsresor planerade, utan slår även hårt mot den redan pressade resebranschen.

Det efterfrågas, bland annat från resebranschens generalsekreterare, att polisen gör sitt yttersta för att bemanna passexpeditionerna. Det är en rimlig begäran, och Polismyndigheten har också i en kommentar till passkaoset nämnt att det jobbas med omfördelning av resurser från annan verksamhet.

Sådan omfördelning innebär dock problem för den verksamhet man tar personal från.

Jag är sedan jag inträdde i riksdagen i januari tjänstledig från min grundtjänst som gruppchef för en områdespolisgrupp i Lokalpolisområde Järva. I den rollen har jag sedan mer än ett år tillbaka tvingats skicka poliser till receptionstjänst.

Detta då receptionisterna behövde täcka upp i passexpeditioner eftersom vakanserna där inte fick ersättningsrekryteras.

Samtidigt har problemen med skjutvapenvåld i just Järva varit så omfattande att polisen har beslutat om en nationell förstärkningsorganisation. Senast i fredags sköts det mot en kollega vid ett ingripande som lyckligtvis slutade väl.

Medan delar av den lokala personalen som alltså utgör spjutspetsen i både den förebyggande och brottsbekämpande delen av den påstått omhuldade kampen mot gängkriminaliteten tvingas bemanna receptionen i Rinkeby bussas alltså poliser in från andra delar av landet för att hantera en problembild de inte känner till.

Det är helt sanslöst.

Problemet är inte isolerat till Stockholm. Rekryteringsstopp för civila gör att poliser i exempelvis Västra Götaland och Norrland kommenderas in till civila tjänster på ställen som Polisens Kontaktcenter. Allt medan polistätheten är låg och polisbristen genomsyrar både det yttre arbetet och utredningsverksamheten.

Rot-orsaken till både passkaos och att poliser tvingas bort från de grunduppdrag där de akut behövs stavas brist på pengar i kombination med stelbent styrning.

Jag har som polis försökt lyfta frågan upprepade gånger utan resultat. Nu har jag som rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet för avsikt att komma med en lösning.

De satsningar som gjorts på Polismyndigheten har uppenbarligen inte räckt.

Miljöpartiet satsar nu ytterligare 500 miljoner akut på Polismyndigheten med direktivet att pengarna ska gå till att rekrytera civila vakanser på ställen som passexpeditioner, receptioner och Polisens kontaktcenter och därmed frigöra poliser för polisarbete. Polismyndigheten ska även uppdras att påbörja dessa rekryteringsprocesser omgående.

Miljöpartiet kommer i dag att lägga utskottsinitiativ med den innebörden i Finansutskottet (pengarna) och Justitieutskottet (direktiven till Polismyndigheten). Vi hoppas att de med bred enighet kan gå igenom riksdagen.

Det nu debatterade passkaoset är ett symptom på ett större problem.

Underfinansieringen av polisen riskerar inte bara att resultera i inställda resor, utan även i gängskjutningar som kunde ha stoppats och att barn som kunde ha fångats upp skjuter eller skjuts. Jag har själv sett de sambanden, och hur det kan gå när vi misslyckas.

För Miljöpartiet är trygghet och social rättvisa kärnvärden i ett hållbart samhälle. Jag kommer som rättspolitisk talesperson göra vad jag kan för att skapa rätt förutsättningar för de poliser, lärare, socialsekreterare med mera som sliter varje dag med att skapa den hållbarheten.


Martin Marmgren

Blåljus hoppas likt Martin att politiska låsningar eller prestige inte ska stå i vägen för att ge Polismyndigheten ekonomi och direktiv som minskar nödvändigheten av förstärkningsrörelser i onödan. Kanske påverkas politiken bäst av poliser! (eller andra yrkesgrupper i andra ämnesområden)