pensionspyramid
1 juni 2022

Pensionsåldern höjs med ett år

Pensionsåldern höjs med ett år

Från och med 2023 höjs åldersgränserna i pensions- och angränsande trygghetssystem med ett år. Åldersgränserna kommer även fortsatt prövas och höjas. Det beslutade riksdagen igår.

Detta är steg två i den trestegsraket, överenskommen i pensionsgruppen, som ska höja den tidigaste pensionsåldern till 64 år 2026.

Samtidigt införs begreppet ”riktålder” – som riksdagen kommer att pröva/bedöma varje år (flexibel pensionsålder).

Beslutet i korthet:

  • att den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i den allmänna pensionen höjs från 62 år till 63 år och
  • att åldern för att ta ut garantipensionen höjs från 65 till 66 år.

Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se förklarar vad det innebär för olika åldrar (läs hela Kristinas text via  denna länk).

En förkortad sammanfattning:
Född 1957
Påverkas inte av höjda pensionsåldrar. Kan arbeta fram till sin 69-årsdag eftersom åldersgränserna i LAS, Lagen om anställningsskydd, också höjs också vid årsskiftet 2022/2023.


Född 1958 - 1960
Får vänta ytterligare ett år för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och de behovsprövade stöden. Den nya åldern är 66 år och den gäller fram till 2026.
De här årskullarna får sänkt skatt från det år de fyller 67 år.

Född 1961-1962
Om du fyller 62 år nästa år eller året därpå kan du inte längre ta ut inkomst- och premiepension.
Du får vänta till du fyller 63 år. Du kommer också att vara för ung för att få garantipension och andra stöd från 66 års ålder. För dig är det 67 år som gäller. Skattesänkningarna kommer från det år du fyller 68 år.

Född 1963
Kan ta ut inkomst- och premiepension från 64 års ålder. Men tänk på att för tjänstepensionen gäller helt andra åldrar. Det vanliga är fortfarande att du kan börja ta ut tjänstepension från 55 års ålder. Men även här är det höjningar på gång.

Vad är vad?

Inkomstpension
Den del av den allmänna pensionen som du tjänar in till själv när du betalar skatt.

Premiepension
Tjänas in på samma sätt som inkomstpensionen, men de här pengarna placeras i fonder.

Garantipension
Fyller ut om du har låg pension. Beräknas efter hur många år du bott i Sverige.

Inkomstpensionstillägg
Extra pengar om du har relativt låg inkomst- och premiepension.

Bostadstillägg
Extra stöd till boendekostnader som du behöver ansöka särskilt om hos Pensionsmyndigheten. Prövas mot hela hushållets inkomster och tillgångar. Om du har väldigt lite pengar kvar även när du fått bostadstillägg kan du även vara berättigad till äldreförsörjningsstöd.

Tjänstepension
Pension från arbetsgivaren som finns på de flesta arbetsplatser. Här är det arbetsmarknadens parter som bestämmer villkoren.

Skatter
Åldersgränserna gäller inkomstskatt. Det finna inga åldersgränser på kapitalskatter.

Se Pensionsmyndighetens översikt nedan tabeller:

Bild
pension 2023 Pensionsmyndigheten

XXXXXXX

Bild
Pension allmän 2023 Pensionsmyndigheten

Läs mer

https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/hojd-pensionsalder

Riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/justerade-aldersgranser-i-pensionssystemet-och-i_H901SfU25

 

Blåljus: Som statligt anställda har poliser förutom ovan allmänna gällande pensionsförmåner också den fördelaktiga tjänstepensionen (spv.se) och Polisförbundets pensionsavtal med Kåpan Extra som ger bättre/andra/olika alternativ för uttag/ålder och möjlighet att gå i pension tidigare.

Dessutom finns fortfarande möjligheten att söka ”delpension”.
I fjol beviljades dock endast 14 procent av ansökningarna i polisregion Stockholm – LÅNGT lägre än i övriga polisregioner och en kraftig sänkning från året innan (då ca 38 procent beviljades).

Under våren 2022  sökte 62 poliser delpension i region Stockholm. Av dem beviljades 13 st delpension (ca 24 procent). Med regionens alltjämt höga arbetstryck och ”polisbrist” (- 156) konstaterar vi att allt färre måste jobba allt mer...

https://blaljus.nu/nyhetsartikel/pensionen-desarmerad-eller-dynamit-infor-valet-2018