Ljus Polisens minnesdag
23 september 2022

Polisens minnesdag 1 oktober

Polisens minnesdag 1 oktober

Lördagens den 1 oktober 2022 hålls en tyst minut i hela polis-Sverige för att hedra våra kollegor som omkommit i tjänsten.

Vartannat år hålls högtidliga fysiska ceremonier runtom i hela landet och vartannat år hålls en digital ceremoni.

2022 är ceremonin digital.

På polisens intranät upprättas en digital minneslund med möjlighet för polisanställda att skriva en hälsning till en saknad kollega.

På minnesdagen går ett radioanrop ut till alla tjänstgörande poliser i hela landet om en tyst minut kl 12.