polisen logo
21 maj 2022

Polisens sänkta begåvningskrav för blivande poliser

Om polisens sänkta begåvningskrav för blivande poliser

Med anledning av den nya normeringen av begåvningstestet som infördes januari 2022 för blivande poliser, säger myndighetens HR-direktör Henrik Dider på polisens hemsida: – Vi behövde uppdatera normeringen så att den bättre speglar samhället. 

KällaPolisen.se:

  • Redan 2015 bedömde Polismyndigheten och Plikt- och prövningsverket (dåvarande Rekryteringsmyndigheten) att det dåvarande poängkravet "4" kunde sänkas till "3" för bedömning av  "normalbegåvning" vid antagning till polisutbildningen.
  • Januari 2022 gjorde Plikt- och Prövningsverket, på Polismyndighetens uppdrag, en ny normering av begåvningstestet: baserat på 14 000 resultat, med en jämnare fördelning män/kvinnor... dvs jämfört med den norm som över 20 år baserat sig på cirka 1 000 resultat varav majoriteten varit män.

Nu berättar Ekot att begåvningskravet har sänkts ytterligare
"För att komma in på polisutbildningen krävs fortfarande en "trea" - men det har blivit lättare att få högre betyg på begåvningstestet. Vid de två sista prövningsomgångarna före kravsänkningen föll 26,5 procent bort för att de inte nådde upp till en trea på begåvningstestet. Sedan den nya ändringen, i januari i år, är det bara 16 procent som inte nått upp till ett tillräckligt högt betyg för att gå vidare, enligt siffror som Ekot tagit del av." (gäller poliser som antas hösten 2022)

Not* Vid sidan av begåvningstestet krävs också ex personlighetstest och psykologisk prövning med mera för att antas till polisutbildningen.

Blåljuskommentar: Under flera år har vi i region Stockholm tagit emot ett stort antal nya polisaspiranter varav de allra flesta - förutom ett marginellt antal - gör utomordentliga insatser "som ny på jobbet" i det komplexa uppdrag som polisyrket innebär - detta inte minsta tack vare äldre kollegors vägledning/handledning (handledare/instruktörer).