17 maj 2022

Poliser som håller måttet

Poliser som håller måttet

En lärare på polisutbildningen i Södertörn, som i grunden är polis har i en debattartikel i Polistidningen beskrivit och gett exempel på tecken på att de 2016 sänkta begåvningskraven möjligen börjar ge effekt. Eller är det något annat fel på rekryteringen? Och vad händer när en olämplig poliselev kommer in...

Det är Johan Siverland, som är polislärare och erfaren polisinspektör, som beskriver den oroande utvecklingen i Polistidningen.

Han betonar att det absoluta flertalet studenter fortfarande är gedigna unga män och kvinnor som han med glädje skulle dela radiobil med.

Men Johan fortsätter:

Men det finns också studenter som ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret. Studenter som under övning, mer än halvvägs in i utbildningen, skjuter en ”berusad man” som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska.

Han ger även i intervju i P1-morgon ytterligare exempel, på elever som inte kan öppna en vanlig bils motorhuv, som inte förstår vad ordet "uppehållsväder" betyder, eller som när de inte medicinerar bryter ihop under en skjutövning... I intervjun beskriver han att kraven för att bli polis har sänkts ytterligare på senare tid, utan att det uppmärksammats!

Johan är även bekymrad över att det i fall där elever tycks uppenbart olämpliga så finns inte tillräckligt bra verktyg för att avskilja dem från utbildningen. Utan de riskerar att komma ut i den skarpa polisverksamheten och riskera både allmänhetens och kollegornas säkerhet.

Som han skriver:

"Vi kommer med nuvarande antagningskrav och rutiner att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt. Som visat på ett beteende som gör att de gott och väl kan tänkas fabricera bevis och som kan utgöra en fara för sig själva och andra. Vi kommer att få poliser som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten."

Johans artikel, har redan gett avtryck på Expressens ledarsida, där Linda Jerneck skriver att när aspiranter som inte håller måttet blir fastanställda poliser får det följder. Utöver den skada som en klåpare kan göra i en förundersökning räcker hens blotta närvaro för att försämra arbetsmiljön för kollegerna. 

Om hens låga begåvning betyder att hen måste få extra tid på sig för att skriva en läslig rapport, måste kollegerna täcka fler skift ute i radiobilen. Om hen reagerar på svåra situationer med att dra sitt vapen, utsätter hen både dem och allmänheten för fara. 

För en myndighet som redan i dag har problem med att behålla erfaren personal är det en mardröm, konstaterar hon.

Johans artikel har även lett till debatt bland poliser. En faktor som gör det hela ännu mer riskabelt, är att det är svårt att finna erfarna poliser i yttre tjänst som kan handleda och instruera de nykläckta polisaspiranterna. Det innebär, att det ofta är en kollega med bara något års tjänst som ska försöka introducera en felrekryterad polisaspirant i yrket. Ingen lätt uppgift.

Det är - även om det är de mer allvarliga fallen som beskrivs, så att våra värsta farhågor tycks besannade. Blåljus upprördes redan 2012 när spåktestet i svenska språket avskaffades, något som även en (nu) nybliven partiledare skrev om. Men det tycks vara en olycklig blandning av sänkta krav och rekryterare som inte har egna erfarenheter av polisyrket (om de inte stoppats i en trafikkontroll) som har lett till vad Johan beskriver. En gång i tiden satt erfarna poliser tillsammans med polisfackets förtroendemän och sovrade bland de som önskade bli poliser. Poliser är inte så kända för att vara lättlurade, och ofta var frågan som i utvärderingen av dessa rekryteringssamtalen just - Skulle jag vilja åka radiobil med denne person. Kan den personen utvecklas och utbildas till en riktig polis.

Blåljus kan inte nog betona att en enda felrekrytering riskerar att ge alla poliser på en ort - eller i värsta fall hela Sverige dåligt rykte. Vårt förtroende hos allmänheten bygger vi varje dag genom gott polisarbete men det krävs bara ett misstag för att rasera det. Dessutom är misstag som poliser kan göra ofta straffbara, så att släppa igenom olämpliga poliser är inte ens "snällt".

Det står fortfarande massor av platser på polisutbildningarna tomma. Trots de sänkta kraven. Så det är inte rätt väg. Nu måste politiker och polisledning göra polisyrket attraktivt på riktigt, i stället för att fortsätta urholka polisers kompetens och förmåga.

Om Polismyndigheten inte förstår hur det kan ske, fråga Polisförbundet!