Förtroende
11 oktober 2022

Poliserna förtjänar förtroendet!

Poliserna förtjänar förtroendet!

Än en gång har BRÅ genomfört sin Nationella TrygghetsUndersökning, NTU. Som alltid går brottstrenderna åt olika håll, befolkningen upplever dock totalt en svag förbättring. Ändå uppger enligt egna uppgifter nästan 1/3 av kvinnor mellan 20-24 år att de utsatts för sexualbrott under ett år.

Lägen och oron om skjutningar i många områden av Sverige är inte längre någon nyhet, men i undersökningen kan man läsa om regionala skillnader i den otrygghet som de väcker.

Polisen har som bekant otillräckliga resurser till att räcka till för att förebygga, ingripa mot och utreda alla brott på det sätt som både de och medborgarna skulle önska. När enskilda poliser uppmärksammas i media handlar det ofta om felsteg eller misslyckanden. Att en polis gör rätt är dessbättre ingen nyhet i Sverige.

Ändå når medborgarnas förtroende för "Polisen" all time high.

Så här beskriver BRÅ utvecklingen:

"Den andel av befolkningen (16–84 år) som har stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete utgör 59 procent, vilket är på ungefär samma nivå som 2021, då andelen var 58 procent. Nivån låg förhållandevis stabilt fram till och med 2016, följt av en minskning 2017. Från och med 2018 har andelen med stort förtroende ökat till en nivå som 2022 är den högsta hittills. Totalt har det nu skett en ökning med 17 procentenheter jämfört med 2017.

Det är vanligare att kvinnor har stort förtroende för polisen än att män har det (63 respektive 55 %)."

Givet de brister som finns för polisers möjlighet att rent fysiskt (och psykiskt) räcka till för alla önskemål och uppdrag, ser Blåljus förtroendet som ett tecken på att allmänheten förstår att de allra flesta poliser varje dag och natt gör sitt allra yttersta för att räcka till ändå.

Den uppskattningen är välkommen!