von sydow strömmer 2022
18 oktober 2022

Polisförbundets tips till Sveriges nya justitieminister

Polisförbundets tips till Sveriges nya justitieminister

Det måste bli mer attraktivt att bli polis i Sverige. Därför har vi några tips till Sveriges nyutnämnde justitieminister Gunnar Strömmer skriver Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow på Expressen debatt idag. "Höj lönerna, öka inte antalet poliser för snabbt och låt oss slippa onödiga uppgifter..."

FOTO: Polisförbundet/Stefan Tell, TT

EXPRESSEN DEBATT. Du har en tuff arbetsuppgift framför dig Gunnar Strömmer. Gängbrottslighet, skjutningar och ökad otrygghet har förändrat samhället och förväntningarna på att den nya regeringen ska kunna vända utvecklingen är höga – från såväl allmänheten som från våra medlemmar, Sveriges poliser. 

Poliskåren har under lång tid haft svårt att hålla jämna steg med brottsutvecklingen. Därför var den förra regeringens beslut om fler polisanställda nödvändigt liksom M, KD, SD:s budgetsatsningar på höjda polislöner. 

Nödvändigt är också att fortsätta att göra polisyrket mer attraktivt – så att fler vill utbilda sig till poliser och fler vill stanna i yrket. Det är därför bra att det nu även slagits fast i regeringsförklaringen att polistillväxten behöver fortsätta – och att högre löner är ett medel för att nå målet. Satsningarna behöver fortsätta för att komma till rätta med brottsligheten.

Poliskår i världsklass

Vi behöver också fortsatt ha en poliskår i världsklass. Därför måste du som justitieminister även driva på för att utveckla och säkerställa att vi har en poliskår med rätt utbildning, kunskap och kompetens för att hantera ett alltmer komplext yrke.

När Polisförbundet via Novus frågade allmänheten vilka egenskaper de bäst tycker beskriver en professionell poliskår svarade 6 av 10 ”välutbildad/kunnig/kompetent”. Inget annat svarsalternativ ansågs lika viktigt. 

Behovet av en stark – och kompetent – poliskår är större än någonsin

Vi är medvetna om att alla samarbetspartier inte har samma syn på den polisiära kompetensen. Från partierna har det kommit förslag på att en polis ska kunna utbildas på endast ett år och på att polisutbildningen ska splittras, med en del för yttre tjänst och en del för utredningsverksamhet – som om dessa delar inte vore tätt sammanflätade.

Åtgärder av den typen skulle urholka den polisiära kompetensen och få ogynnsam verkan på brottsbekämpningen. En bredd i kunskaper, förmågor och erfarenheter hos poliser krävs för att hela kedjan av utredningsåtgärder ska fungera.

Behovet av en stark – och kompetent – poliskår är större än någonsin. Därför hoppas vi att du och regeringen lyssnar på professionen, och att ni samarbetspartier kan enas om att:

  1. Polisyrkets attraktivitet måste öka. Tidigare aviserade polislönesatsningar behöver genomföras för att uppvärdera polisyrket så att fler söker sig yrket och fler väljer att stanna i yrket.
  2. Värna och utveckla den polisiära kompetensen. Utbildningen ska vara sammanhållen och förlängas, samt tydligare kopplas till forskning och evidens. Bara så klarar vi dagens och framtidens utmaningar. 
  3. Fortsatt polistillväxt i hanterbar takt. Poliskåren behöver fortsätta att växa efter 2024. Men polistillväxten behöver ske i en takt som gör att kompetenstillskottet inte slarvas bort och så att nödvändig kunskapsöverföring kan ske från erfarna till nya poliser. 
  4. Se över Polismyndighetens resursanvändning. Tillväxtsatsningarna har tagit fokus från hur resurserna används. Motsvarande 1 900 polisiära årsarbetskrafter skulle kunna frigöras om poliser slapp onödig administration. En verksamhetsanalys skulle avslöja fler områden där kompetenser inte används optimalt. 

Vi ser fram mot ett gott samarbete med dig där samarbetspartiernas vallöften om ytterligare satsningar på polistillväxt och högre löner infrias. Men som justitieminister önskar vi att du även driver på för att den unika polisiära kompetensen uppvärderas, utvecklas och nyttjas på bästa sätt. Det är en väg till ett attraktivare yrke – en ännu mer kompetent poliskår – och därmed till ett tryggare Sverige. 

Av Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet


Relaterat: Sveriges nya regering/ministrar


Uppdatering 18/10: SvT:s intervju med nye justitieministern bl a om "skelett i garderoben" - länk SvT 

SVT:s reporter Julia Lindvall intervjuar justitieminister Gunnar Strömmer.
Han är 50 år gammal, född och uppvuxen i Örnsköldsvik och har arbetat som advokat.
Sedan fem år tillbaka är han partisekreterare i Moderaterna.
- Det känns som ett väldigt stort ansvar och jag inser också att det är en väldigt viktig del av det som Moderaterna gått till val på.

En del av förslagen i Tidöavtalet har mötts av kritik, vissa menar att de är väldigt långtgående medan andra menar att de inte ens går att genomföra rent juridiskt. Du som jurist, vad gör du för bedömning, går de att genomföra?
- Många av förslagen är väldigt långtgående och det är de på goda grunder därför magnituden av de samhällsproblem vi ska ta tag i är enorm.
- När det gäller juridiken känner jag mig väldigt trygg. Det är alltid så att man i allt lagstiftningsarbete ska göra en avvägning mellan olika legitima intressen. Effektiv brottsbekämpning å den ena sidan, personlig integritet å den andra sidan. Jag känner mig trygg i att vi kommer hitta en bra balans.

Vilka skelett har du i garderoben?
- Det beror på hur brett man letar men om man tittar efter sådant som kan ha ett allmänintresse i en sån här intervju så köpte jag svart städhjälp vid några tillfällen för ungefär 20 år sedan och jag har åkt fast för fortkörning vid två tillfällen och då fått betala böter.