Lasse Alvarsjö och Tommy Hansson
13 februari 2022

Polisfrågor i Tyresöradion

Polisfrågor i Tyresöradion

Än en gång diskuteras polisfrågor i Tyresöradion, under ledning av Ann Sandin-Lindgren. Gästtyckare var Stationsbefälet Lars Alvarsjö och undertecknad. I programmet diskuteras allt från politiska förslag mot gängbrott, polistäthet - hur kan fler rekryteras och fås att stanna kvar, samarbete med andra myndigheter, visitationszoner och andra politiska förslag mot gängen.

Och; Vilken inverkan har Polismyndighetens fördelning av lönemedel på polisernas känsla av nöjdhet. Lasse och Tommy beskriver Polispension och att delpension kan vara ett sätt för Polismyndigheten att behålla erfarna poliser några år till. Det innebär fler poliser för allmänhetens trygghet och dessutom en ännu bättre pension för de som får delpension beviljad. Win-win, således!