rals 2021 2023
11 maj 2022

Polislönerna i region Stockholm är klara

Polislönerna i region Stockholm är klara

Kollektivavtalsförhandlingen med Polisförbundet är avslutade och parterna har tecknat ett kollektivavtal om de nya lönerna som kommer att betalas ut på junilönen. Även fördelningen av 2021 års polislönesatsning är beslutad.

Förhandlingarna har skett i god anda och lönerevisionen tillsammans med polislönesatsningen har gjort att vi kommer närmare de förhöjda lönebilder som krävs för regionens tillväxt. De nya lönerna efter revision och polislönesatsning kommer att betalas ut på junilönen med en retroaktivitet från och med 1 oktober 2021. Detta gäller även för de poliser som är oorganiserade eller medlem i en annan arbetstagarorganisation.

- Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats hålla tidplanen så att nya löner för regionens poliser kan betalas ut på junilönen, det har varit ett viktigt mål. Vi har haft en konstruktiv dialog med Polisförbundet och båda parter har tagit ett stort ansvar i att komma överens om hur revisionsmedlen bäst fördelas. Polislönesatsningen har hanterats parallellt vilket gjort detta till en mycket komplex revision där dessutom mycket pengar har fördelats i de två prioriteringar i den nu genomförda polislönesatsningen, säger regionpolischef Mats Löfving.

Bild
Kjell Ahlin 2022 stämma head

- Självklart är jag nöjd med att vi kunnat tecknat kollektivavtal om de nya lönerna. Det har varit många utmaningar innan vi nått hit. En av dessa har varit polislönesatsningen där vi inte haft något inflytande. Med beaktande av detta har vi fört konstruktiva samtal med arbetsgivaren i Polisregion Stockholm för att hitta lösningar inom ramen för RALS. Detta ledde fram till de två spåren med olika lönefördelningsnycklar. Som ordförande för Polisförbundet Stockholm blickar jag också framåt och hoppas på att vi i kommande polislönesatsning får ett reellt inflytande både på nationell och regional nivå, säger Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm.

Följ oss på https://blaljus.nu/