Katharina von Sydow Foto Stefan Tell, PF
19 oktober 2022

"Polisyrket ska vara ett drömjobb"

"Polisyrket ska vara ett drömjobb"

Lär känna Polisförbundets nya ordförande Katharina von Sydow - Laholms-tjejen och truppgymnasten som blev klar med polisutbildningen 1990. Intervjun presenteras på Polisförbundets webb.

Foto: Polisförbundet/Stefan Tell.

Vad innebär uppdraget som förbundsordförande för dig? 
Det är otroligt hedrande att få det här uppdraget – att få förtroendet att företräda hela landets poliskår och föra deras röst i en tid som denna.

Sveriges polis befinner sig i en expansionsfas. Vi har blivit fler men måste växa ännu mer, med allt vad det innebär för organisationen och alla anställda. Det är en enorm utmaning och ställer höga krav på beslutsfattare, arbetsgivare, poliser och inte minst på oss på förbundet som ska säkra att våra medlemmar får bästa möjliga förutsättningar nu och framöver.  Polisyrket ska inte bara handla om att ”mäkta med”, det ska vara ett drömjobb.  

Vi har precis fått en ny regering. Vad vill du att de ska göra för att stärka landets poliser? 
Vi kommer givetvis fortsätta kämpa för att få upp lönen för hela poliskåren. Polisförbundet har gjort framsteg och fått särskilda budgetmedel för lönesatsningar. Det är förstås bra – men vi är långt ifrån nöjda än. 

Det räcker heller inte bara med högre lön. Vi poliser måste också få fler möjligheter att utvecklas i yrket. Vi behöver därför ett beslut om treårig högskoleutbildning. Det skapar bättre förutsättningar för fort- och vidareutbildning men också tydligare koppling mellan praktiknära forskning och polisverksamheten. Jag vill INTE höra talas om att kortare utbildning är vägen till fler poliser.  

Den senaste tiden har vi sett hur situationer med hot, hat och våld mot poliser lett till allvarliga konsekvenser. Vilka utmaningar ser du här? 
Vi alla vet att det är ett utsatt yrke men situationen med hot och våld mot våra poliser idag är i många lägen horribel. Dödsskjutningen av Andreas Danman visade det yttersta priset. Påskupploppen är också bevis på det hat som riktas direkt mot poliser. Det är under inga omständigheter något vi ska acceptera eller vänja oss vid.  

Vi måste också kunna känna oss så trygga som det bara går i dessa lägen, med planering, rätt taktik, rätt antal, utrustning och annat. Där behöver arbetsgivaren göra mer och vi med vår skyddsorganisation i spetsen släpper aldrig den bollen.  

Polisförbundet ska vara poliskårens röst. Hur ska du arbeta för att förstå vilka frågor som är viktigast? 
Vi ska ha örat mot rälsen och fånga upp vad som puttrar med hjälp av alla våra 1300 förtroendevalda. Vi har en styrelse med god representation från hela verksamheten och själv ska jag prioritera att resa och träffa medlemmar och förtroendevalda från hela landet. Jag tror på kraften i kollektivet. Tillsammans är vi starka och vi ska stärka varandra ännu mer genom en öppen och generös kultur där vi lyfter varandra.  

Vi ska också vårda våra relationer med andra intressenter, se till att vi är relevanta och att vi blir lyssnade på. Vi kommer ta strid men ska välja våra strider och lägga kraften där vi får störst nytta för våra medlemmar.   

Se också Katharinas tal till Kongressen 2022 efter att hon valts till ny förbundsordförande

Blåljus hälsar Katharina varmt välkommen som förbundsordförande - ett uppdrag med många högt ställda förväntningar från 10 000-tals poliser som att t ex att fånga upp, lyfta och driva frågor gentemot t ex arbetsgivare, media, politiker... att peppa, inspirera och inte minst skapa möten på alla nivåer till att driva interna utvecklingsfrågor. Vi är övertygade om att Katharina är rätt person på rätt plats. Stort lycka till!