polis emblem polisemblem rattsskydd
14 juni 2022

Rättsskyddet får ny VD

Rättsskyddet får ny VD

Genom medlemskapet i Polisförbundet får poliser tillgång till LO-TCO Rättsskydd AB som under många år och framgångsrikt drivit 1000-tals tvister till gagn för våra medlemmar. Nu tar Lena Maier Söderberg över som VD och chefsjurist, med tillträde den 16 juni 2022, efter Dan Holke.

Bild
Lena Maier Söderberg lo tco rattsskydd

Lena kommer närmast från Saco där hon varit chefsjurist och arbetsrättspolitiskt ansvarig sedan drygt 18 år. Lena har en juris doktorsexamen från Stockholms universitet inom arbetsrätt och EU-rätt och har även arbetat på Arbetsmarknadsdepartementet.

Tre fördjupningskurser i arbetsrätt i Rättsskyddets regi
Under hösten 2022 genomför LO-TCO Rättsskydd AB en fördjupningskurs i arbetsrätt. Kursen vänder sig i första hand till anställda på förbunden, lokalt och centralt, som har erfarenhet av förhandlingsverksamhet (har tvisteförhandlat i mer än ca två år). Kurserna kommer att ges i tre block om tre dagar, den 18-20 oktober, 15-17 november respektive 13-15 december.

Som deltagare i kursen förväntas man ha grundläggande kunskaper om MBL, LAS, förtroendemannalagen, diskrimineringslagen och reglerna kring löneindrivning och konkurs. Kursmomenten kommer att fokusera på komplicerade frågor som uppstår vid hantering av tvisteärenden och kommer i stor utsträckning vara problembaserade där deltagarna förväntas delta aktivt.
Läs mer på vår hemsida