Polisförbundet försäkring
31 oktober 2022

Reducerad avgift för långtidssjuka

Reducerad avgift för långtidssjuka

En liten påminnelse till våra medlemmar som är långtidssjuka (mer än 1 år).

Medlemmar i Polisförbundet som är sjukskrivna 100 procent i mer än ett år kan ansöka om reducerad medlemsavgift - då betalar du endast 65 kr för den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

Berörs du - eller någon du känner ex i din arbetsgrupp - Kontakta oss 

Expeditionen: 08-650 09 20 eller
e-post: regionstockholm@polisforbundet.se