Lena Nitz
13 februari 2022

Relationer är något man måste jobba med

Relationer är något man måste jobba med

Det är många som beskriver Polisförbundets relation till arbetsgivaren som rätt ansträngd. Tilliten är skadad och förtroendevalda är frustrerade över att arbetsgivaren går ensidigt fram i många frågor. Vad är det som händer? Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, ger sin syn på Polisförbundets relation till Polismyndigheten.

− De senaste åren har relationerna mellan oss och arbetsgivaren varit ansträngd på sina håll. När Polismyndigheten ensidigt beslutade om hur 2020 års fördelning av de extra lönemedlen skulle ske så skadade det våra relationer än mer. Även förra årets löneförhandlingar och fördelningen av de extra lönemedlen har spätt på den frustration som finns.

Vad ska ni göra åt situationen?
− Vi har nu intensifierat arbetet med att förbättra relationerna. Polisförbundet har regelbundna träffar med rikspolischefen och flera i hans stab kring de problem vi ser, och vi diskuterar konsekvenserna som uppstår nu när läget är så ansträngt.

− Relationer är något man måste jobba med och det är inte genom en handling vi kommer att hitta tillbaka till varandra. Tillit skapas genom att den tas i bruk, varje dag runt om i landet. Vi försöker nu skapa förutsättningar för att det ska ske.

Vad har ni kommit fram till i era samtal?
− Vi har inte kommit så långt att jag kan berätta om innehållet men jag upplever att samtalstonen är god. Det finns en vilja från Polismyndighetens högsta ledning att förbättra våra relationer och jag hoppas att vi kan hitta vägar fram som båda parter kan stå bakom.

Kommer det att vända utvecklingen?
− Det är min förhoppning. Jag tänker att man ibland måste glömma alla skäl till att det inte kommer att fungera. Nu fokuserar jag på alla skäl till att det faktiskt kan fungera.