22 april 2022

Rpc begär utvärdering med fack och skydd 

Rpc begär utvärdering med fack och skydd 

Till följd av påskhelgens upplopp har rikspolischef Anders Thornberg idag gett noa-chefen i uppdrag att utvärdera polisens arbetsmetoder i samband med stora folksamlingar. Detta arbete ska göra i nära samverkan med företrädare för de fackliga organisationerna och skyddsorganisationen.

Rpc krav är att utvärderingen ska belysa

  1. orsakerna till våldsamma upplopp och
  2. hur Polismyndigheten kan utveckla 
  • det brottsförebyggande arbetet
  • arbetet med att hantera våldsamma upplopp samt
  • minska de negativa effekterna

Utvärderingen ska ske i en nära samverkan med företrädare för arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen.

Uppdraget ska redovisas såväl löpande och senast den 31 december 2022.